چهارشنبه , فوریه 8 2023
آخرین خبرها
سامانه نظرسنجی الکترونیکی در اداره کل بیمه سلامت راه اندازی شد

سامانه نظرسنجی الکترونیکی در اداره کل بیمه سلامت راه اندازی شد

بازدیدها: 6

سامانه نظرسنجی الکترونیکی در اداره کل بیمه سلامت راه اندازی شد

محمد اسدی، مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان از راه اندازی سامانه نظرسنجی الکترونیکی در اداره کل بیمه سلامت گیلان خبر داد.

وی با اشاره به اهداف راه اندازی این سامانه گفت: این سامانه با هدف ثبت نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان به مرحله اجرا درآمده که براساس آن، نظرسنجی از سیستم سنتی و دستی به سیستم الکترونیکی تبدیل شده است.اسدی یکی از اهداف راه اندازی سامانه نظرسنجی را ارائه خدمات مناسب تر و اتخاذ تصمیمات بهتر با کاهش دخالت نیروی انسانی در امر نظرسنجی عنوان کرد.

مسئول روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت یادآور شد بیمه شد گان و ارائه دهندگان خدمات سلامت با مراجعه به سامانه به آدرس https://survey.ihio.gov.irوتکمیل فرم نظرسنجی ما را در ارائه خدمات مطلوب یاری نمایید.