شنبه , دسامبر 3 2022
آخرین خبرها

گسترش فعالیت‌های منطقه آزاد انزلی در اوراسیا، تضمین شتاب توسعه اقتصاد می باشد

بازدیدها: 14

رایان خبر،یادداشت/ مهدی کاظمیان مدیر روابط‌عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد انزلی
:این باور یک رویا نیست،بلکه براساس پروتکلهای توسعه مندی در جهان امروز و ایران قابل تحقق و دستیابی می باشد.

گسترش فعالیت‌ها و حوزه ی نفوذ منطقه آزاد انزلی در اوراسیا، تضمین شتاب توسعه اقتصاد ملیباتوجه به تعریف فرآیند توسعه ی پایدار و همه جانبه، میتوان ادعا کرد، با عنایت به تاثیر گذاری روند فعالیت های منطقه آزاد انزلی،گسترش حوزه ی نفوذ جغرافیایی و پهنه ی فیزیکی این منطقه ،با همراهی پروتکل های مرتبط با توسعه ی همه جانبه و پایدار در حوزه های مختلف تجاری،صنعتی ،اجتماعی،فرهنگی که موجب می شود تقویت اقتصاد ملی با شتاب بیشتری گرفته و باز هم میتوان متصور بود که تولید ثروت و ایجاد اشتغال،اولین دستاورد این روند توسط منطقه ی آزاد انزلی خواهد بود.

همچنین تحقق همین اهداف اولیه،یعنی تولید ثروت و ایجاد اشتغال،خود در مقوم و مقاوم سازی توسعه ی ملی تاثیر بسزایی خواهد داشت.صد البته ادامه ی این روند،رونق‌کسب و کار و ایجاد نشاط اجتماعی،فرهنگی و…را به دنبال خواهد داشت.
این باور یک رویا نیست،بلکه براساس پروتکلهای توسعه مندی در جهان امروز و ایران قابل تحقق و دستیابی می باشد.
تاثیرات مثبت حوزه ی نفوذ جغرافیایی منطقه آزاد انزلی در اوراسیا و روابط بین‌المللی و منطقه‌ای
باید قبول کنیم که با توجه به تجربیات فراوان در زمینه ی کارکرد مناطق آزاد،می بایست در مورد منطقه ی آزاد تجاری،صنعتی انزلی به این باور برسیم که با کمی انعطاف در برخوردها و وضع قوانین ترمیمی و روز آمد تر ،نسبت به روند اقتصاد جهانی،تاثیرگذاری و تاثیر پذیری مثبت و تحول آفرین منطقه آزاد انزلی از اقتصاد جهانی،منطقه ای ، ملی و محلی فراوانی مواجه کند.
به باور این قلم،در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که بر تمام فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و… تاثیراتی گذاشته،این اقدام خردمندانه منطقه ی آزاد انزلی با هدایت های دبیر محترم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در جهت گسترش حوزه ی نفوذ و فعالیت های مختلف منطقه ی آزاد انزلی،یعنی تقویت روند توسعه ی همه جانبه در اقصی نقاط استان گیلان و مقوم اقتصاد ملی می باشد.

تحرکات و اقدامات چشمگیر دیپلماسی اقتصادی اخیر منطقه آزاد انزلی بعنوان دروازه ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا چشم انداز تأثیرگذاری را در ارتباط با کمک به اقتصاد ملی از طریق ارتباطات تجاری گسترده با بلوک اقتصادی اوراسیا و شرق دور و نزدیک را آدرس می دهد.
در این ارتباط مدیریت ارشد منطقه ی آزاد انزلی با گفت و گوی ویدئو کنفرانسی جداگانه با مدیران مناطق ارنبورگ و گروزنی فدراسیون روسیه که منجر به امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در این شرایط سخت تحریم ها گردید همچنین بازدید هئیتی بلند پایه از فعالین اقتصادی کشور روسیه و ابراز تمایل جهت سرمایه گذاری در منطقه ی آزاد انزلی ،دیدار با سرکنسول و توافق ‌برای برپایی ‌نمایشگاههای مشترک و همایش لجستیک در نیمه دوم سال جاری و در نهایت سفر مدیر عامل منطقه ی ویژه اقتصادی لوتوس به ایران و دیدار با عالی ترین مقام دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و مدیر عامل منطقه آزاد انزلی و بازدید از زیر ساخت های منطقه ی آزاد انزلی ،نشان از عزم جدی منطقه آزاد انزلی جهت توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی با مهمترین شریک تجاری حوزه ی مهم اقتصادی اوراسیا یعنی فدراسیون روسیه دارد.
این روند می تواند در توسعه ی همه جانبه اقتصادی و تاثیرات مثبت منطقه آزاد انزلی در تقویت اقتصاد ملی و منطقه‌ای نقش انکارناپذیری داشته باشد و مجرای تنفسی مهمی برای اقتصاد ملی در دوران تحریم های ظالمانه باشد.